Дії споживача у разі виявлення недоліків у виконаній роботі

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

· безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

· відповідного зменшення ціни виконаної роботи(наданої послуги);

· відшкодування завданих йому збитків з усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

· реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладання відповідного договору.

У разі надання неякісної послуги (виконання робіт) споживач має право скласти претензію за наданим нижче зразком.

Претензія складається в двох примірниках, один з яких реєструється у виконавця послуги (дата, ПІБ та посада особи, що приймає претензію, підпис) та залишається у споживача, а другий — залишається у суб’єкта господарювання. Якщо суб’єкт господарювання або його представник відмовляється приймати та реєструвати претензію, то даний екземпляр претензії направляється рекомендованим листом з повідомленням за місцем здійснення підприємницької діяльності.