Экономический потенциал

ЛИСИЧАНСЬК 2013

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Адреса Лисичанської міської ради

 

м. Лисичанськ, вул.Комсомольська, 7

ІНДЕКС 93100
Код 06451, телефон 7-24-22
Факс 4-52-88
Електронна пошта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Площа

95,64 кв. км.

0,4% від території області

 

Відстані

Відстань від м. Лисичанська
до м. Луганська залізницею - 113 км;
шосейними дорогами - 90 км.

 

Географічні дані

Місто розташовано у західній частині Луганської області, на правому березі ріки Сіверський Донець.

По території міста протікає річка Біленька, довжиною у межах міста 18 км

Найвища точка 217 м

 

Кордони:

Місто Лисичанськ оточено територією Попаснянського району Луганської обл.

 

 

Адміністративно–територіальні

одиниці

Адміністративно Лисичанську підпорядковані
м.м. Новодружеськ і Привілля.

 

 Населення

За станом на 01.01.2013 р.

наявне населення — 119,8 тис.осіб,

у т.ч. м. Лисичанськ — 104,3 тис. осіб.
м. Привілля — 7,7 тис. осіб.;
м. Новодружеськ — 7,8 тис. осіб.

 

Природні ресурси

Місто Лисичанськ розташовано на високому правому березі р. Сіверський Донець в зоні континентального клімату степної зони України з підвищеним метеорологічним потенціалом забруднення.

Водні ресурси є одним з найважливішим багатств. Так, р. Сіверський Донець є основною водною артерією як міста Лисичанська, так і всієї області.

Сіверський Донець – джерело питного та технічного водопостачання. Річка – приймач стічних вод підприємств промислового, комунального та сільського господарства, шахтних вод. Довжина її ділянки в межах м. Лисичанська становить 26,5 км.

Річка Біленька, правий приток р. Сіверський Донець, тече через південну частину м. Лисичанська. Довжина її ділянки в межах міста становить 18 км.

За забрудненими скидами стічних вод р. Сіверський Донець належить до найбільш неблагонадійних. В місті є 17 очисних споруд, але стан з очищенням стічних вод зараз залишається напруженим.

За довгу історію геологічного розвитку, в надрах території на якій розташоване місто, сформувалися різноманітні корисні копалини.

Історія розвитку Донецького кам’яновугільного басейну розпочалася у 1700 році з виданням наказу Петра І про пошук рудних родовищ і нерозривно пов’язана з розвитком м. Лисичанська – «колиски Донбасу».

При підземному видобуванні кам'яного вугілля на поверхні утворюються терикони. Це агресивні джерела забруднення оточуючого середовища. І ця екологічна проблема потребує свого вирішення.

 

Структура земельного фонду (на 01.01.2013 р.):

Загальна земельна площа — 9564 га
у тому числі: сільськогосподарські угіддя — 2203,4 га
із них: рілля — 833,9 га
Ліси і інші лісовкриті площі — 1360,0 га

 

Питома вага (міста, району) в економіці області: (офіційні данні за 2012 рік)

Обсяг реалізованої промислової продукції (за 2008 рік) — 5,1 %
Товарообіг (за 9 місяців 2012 р.) — 3,8 %

 

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Кількість об‘єктів ЄДРПОУ (1 січня 2013 року) – 1403

 

Промислове виробництво

Темп росту за останні п‘ять років: 2008 — 75,9 %
2009 — показники не розраховуються 
2010 — показники не розраховуються
2011 — показники не розраховуються
2012 — показники не розраховуються

 

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2012 рік становлять 4108071,9 тис. гривень (5,1 відсотка від загальних обсягів по області і посідає 5 місце після Алчевська.

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2012 рік у розрахунку на одну особу становлять 34291,1 грн. 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету)
за 9 місяців 2012 року:

всього по галузям економіки — - 1298,752 млн. грн.
Частка збиткових підприємств, всього — 57,1 %

Зовнішньоекономічна діяльність


Іноземні інвестиції (на 01.01.2013)

Обсяг на одну особу, дол. США — 2025,8

Зовнішньоекономічна діяльність (на 01.10.2013):

Експорт — 658,3 млн дол. (15,7 %).
Імпорт— 658,6 млн дол. (19,0 %).

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами — -351,1 млн дол.
Обсяг експорту на одну особу — 5494,9 дол. США

Оборот зовнішньої торгівлі товарами — 1316,9 млн. дол. США

ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК

Залізничний транспорт

 

 

Наявність підприємств

 

 

Залізничних станцій

4

один.

Авіаційний транспорт

 

 

Наявність: авіакомпаній

 

один.

аеропортів

 

один.

Автомобільний транспорт

 

 

Підприємств (АТС)

13

один.

Виконують перевезення

 

 

пасажирські

6

один.

вантажні

6

один.

Наявність автомобільних доріг

 

 

Загальнодержавного

км

Республіканського

-

км

Місцевого значення

229,6

км

Морський й річковий транспорт

-

 

Зв'язок загального користування:

 

 

Наявність телефонного зв'язку у

 

 

містах

14,4

тис. апаратів

селах

 -

тис. апаратів

Міських телефонних станцій

11

один.

Сільських телефонних станцій

один.

Наявність вишок мобільного зв'язку (базові станції)

 

один.

Кількість абонентів мобільного зв'язку

 

один.

Кількість основних телефонів
на 100 мешканців

12,1

один.

Поштові заклади

 

 

Наявність відділів у містах

18

один.

районних

-

 

сільських

-

 

 

 

 

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
(на 01.01.2013)

Кількість

 

 

Підприємств торгівлі

604

один.

з них : магазинів

466

один.

Підприємств ресторанного господарства

96

один.

Зареєстрованих ринків

10

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому на рік)

3254,5

грн.

 

Мале підприємництво (на 01.01.2013)

Кількість малих підприємств

519

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

 

2,2

 

тис. осіб

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

 

 

млн. грн.

Від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) області

 

 

%

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб (01.01.2013)

 

5,4

 

тис. осіб

 

Основні показники розвитку малих підприємств м.Лисичанська

1.

Питома вага роздрібного товарообігу (міста, району) в загальному обсязі товарообігу області, % 

-

2.

Обсяг роздрібного товарообігу (міста, району)
за 2013 року, млн. грн.

-

3.

Темп зростання роздрібного товарообігу в порівняних цінах (міста, району) Луганської області за 2012 року, %

 -

 

4.

Кількість малих підприємств, од. 

519

5.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах, млн. грн. (за 2011 рік)

522,04

6.

Питома вага реалізованої продукції малих підприємств до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по економіці в цілому, % (за 2011 рік)

3,2

7.

Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві, осіб 

4

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА (станом на 01.01.2013)

 

Чисельність пенсіонерів

39,092

тис. осіб

у тому числі

 

 

За віком

31,874

тис. осіб

По інвалідності

2,777

тис. осіб

За вислугою років

0,424

тис. осіб

Які отримують соціальні пенсії

0,258

тис. осіб

Міністерства оборони України

-

осіб

Міністерства внутрішніх справ України

-

осіб

Служби безпеки України

-

осіб

Виплата пенсій, соціальних допомог

 

 

Заборгованість з виплати пенсій

-

млн. грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог:
пільгових пенсій
пенсій внаслідок трудового каліцтва

 

 

-
-

 

млн. грн.
млн. грн.

 

Заробітна плата (станом на 01.01.2013)

Середньомісячна зарплата

2998

грн.

Місячний фонд оплати праці

2,1

млн. грн.

 

Рівень життя (станом на 01.01.2013)


Обсяг номінальних грошових доходів населення

Показники розраховуються 

млн. грн.

Темп росту номінальних грошових доходів населення

на рівні 

%

Номінальний грошовий доход на одну особу

області

грн.

 

Заборгованість із заробітної плати (станом на 01.01.2013)

Всього в економіці,

9701,

тис.грн.

у тому числі:

 

 

в промисловості

7465,2

тис.грн.

в сільському господарстві

-

тис.грн.

в бюджетній сфері

відсутня

тис.грн.

 

ТРУДОВІ РЕСУРСИ (на 01.01.2013)

Всього

 

тис. осіб

у тому числі:

 

 

працездатне населення у працездатному віці

 

тис. осіб

особи старшого віку, зайняті в економіці

 

тис. осіб

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

 

тис. осіб

у тому числі:

 

 

у промисловості

 

тис. осіб

у сільському господарстві

-

тис. осіб

в інших галузях

 

тис. осіб

в державному управлінні

 

тис. осіб

Демографічні дані, тенденції (на 01.12.2013)

 

 

Народилось

1116

осіб

Померло

1944

осіб

Щільність населення на 1 кв. км.

1252,6

осіб

Міграційні процеси (міграційне сальдо)

-823

осіб

Стан ринку праці

Рівень працевлаштування — 41,0 %
Рівень безробіття — 1,6 %

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука

Один.

Кількість працюючих, чол.

Всього науково-освітніх організацій

-

-

Наукові установи академічного профілю

-

-

Організації галузевого профілю

-

-

Вищи навчальні заклади

-

-

Заводська наука

-

-

 

  

Освіта (дані за 2012/2013 учнівський рік)

Навчальні заклади

 

 

Кількість вищих навчальних закладів IIІ-IV- рівнів акредитації

-

один.

Чисельність студентів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації

4

один.

Чисельність студентів

2229

чол.

Чисельність викладачів

198

чол.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

6

один.

Чисельність учнів

1632

чол.

Чисельність викладачів

194

чол.

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

22

один.

Чисельність учнів

8863

чол.

Чисельність вчителів

766

чол.

Кількість інтернатних навчально-виховних закладів

-

один.

Чисельність учнів

-

чол.

Чисельність вчителів

-

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

16

один.

Чисельність дітей

2474

чол.

Кількість педагогічних працівників

279

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші)

2

один.

Чисельність дітей у них

2600

чол.

 

  

Охорона здоров'я (дані на 01.01.2013 р.)

Медичні заклади

 

 

Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, профілакторіїв

5

один.

Кількість ліжок

0,720

тис. місць

Кількість лікарів

0,328

тис. чол.

Кількість середнього медичного персоналу

1,057

тис. чол.

Кількість санаторіїв

-

один.

Кількість ліжок у них

-

місць

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

60

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

3015

відвід, за зміну

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

27,4

чол.

Устав территориальной громады

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЛИСИЧАНСЬКА

Вложения:
Скачать этот файл (RSGS_9_138_28_04_2016.doc)RSGS_9_138_28_04_2016.doc[Про внесення змін до Статуту територіальної громади та затвердження Порядку розгляду електронних петицій]342 kB
Скачать этот файл (Ustav_tergromady_11_2011.doc)Статут територіальної громади[Статут територіальної громади]245 kB

Предприятия города

Предприятия города Лисичанска

 Производственный комплекс города включает в себя добывающую промышленность, производство продуктов нефтепереработки, производство резиновых изделий, производство других неметаллических минеральных изделий, машиностроения и отрасли производящие товары для населения.

 Предприятия имеют необходимую сеть подъездных железнодорожных путей, внутрихозяйственных автодорог, складов и хранилищ, энергохозяйства и другие объекты производственной инфраструктуры.

 В процессе реформирования экономики во многих отраслях произошла смена форм собственности. К отраслям с преобладанием государственной собственности относится угольная промышленность.

Угольная промышленность включает в себя 4 шахты.

Производство резиновых и пластмассовых изделий включает предприятия: ОАО «Регенерат», ООО «Лайон», ООО НПП «Лисичанский РТЗ» и др. Предприятия отрасли специализируются на производстве ленты конвейерной, ремней клиновых, шланги резиновые, полуфабрикаты резиновые и др.

 Производство других неметаллических минеральных изделий представлено одним их крупных предприятий города как ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». КП «Завод ЖБИ» специализируется на выпуске извести гашенной, сборного железобетона, стеновых стройматериалов и др. 

 Пищевая промышленность города представлена предприятием ЗАО «Лиспи», на котром производится пиво.

 • Символика города
   
 • К 300-летию Лисичанска
 • Экономическое состояние города
 • Городские программы развития
 • Почетные граждане
 • Предприятия города

  Кожне підприємство Нашого міста може безоплатно розмістити в цьому розділі інформацію про себе, для цього необхідно надати інформацію управлінню економіки Лисичанської міської ради у електронному вигляді (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) українською мовою.

  Інформація повинна містити:

  1. Повна і скорочена назва, дата заснування підприємства.

  2. Контактна інформація (адреса, телефон, факс, веб-сайт, e-mail).

  3. Інформація про підприємство, персонал і продукцію, яка може бути корисною для потенційних інвесторів та/або господарських партнерів (обсяг 1 сторінка у .doc форматі).

  4. Фотографії підприємства, виробничого процесу, продукції, нагород та іншого, що Ви вважаєте важливим для представлення підприємства (обсяг 3-4 фото у високій якості).