Законодательство

Закон України
Про Державний бюджет України на 2012 рік
Закон України № 280/97-ВР 21 травня 1997р.
Про місцеве самоврядування в Україні
Указ президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008р.
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Закон України № 393/96-ВР від 02 жовтня 1996р.
Про звернення громадян
Наказ Головного управління державної служби України № 30/84 від 10.05.2002р.
Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Постанова КМУ № 169 від 15 лютого 2002 р.
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
Закон України № 3206-VI від 17 квітня 2011р.
Про засади запобігання і протидії корупції
Закон України № 2939-VI від 13 січня 2011р.
Про доступ до публічної інформації

Наказ Національного агентва України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158

     Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування