Особи з інвалідністю

Інформаційні картки адміністративних послуг

26/08 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

26/09 Призначення державної соціальної допомоги на догляд

26/10 Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

26/12 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

26/16 Видача посвідчень особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

26/26 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

26/29 Направлення (путівка) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві, Севастополі держадміністрації, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад

26/30 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

26/31 Прийом документів для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

26/32 Видача довідок військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби на право 50 % знижки на оплату комунальних послуг

26/34 Прийом документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

26/35 Прийом документів на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, психоневрологічного інтернату

26/37 Видача листів талонів на право одержання особами з інвалідністю внаслідок війни проїзних документів (квітків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості

26/39 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

26/40 Прийом документів для призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування

26/41 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

26/42 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

26/43 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ груп з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

26/47 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

26/65 Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»

26/70 Призначення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

26/76 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

26/79 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

26/82 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

26/93 Видача бланка-вкладки до посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни