Дії споживача у разі придбання непродовольчих товарів неналежної якості

У разі придбання непродовольчих товарів неналежної якості споживач у порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

· пропорційного зменшення ціни;

· безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

· відшкодування витрат на усунення недоліків.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач в порядку та у строки, що встановлені законодавством на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

· розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

· заміни товару на такий самий товар або аналогічний, з числа наявних у продавця.

Вимоги споживача пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача шляхом складання претензії за наданим нижче зразком.

Звертаємо Вашу увагу на те, що при пред’явлені споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару, вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяті днів з дати її пред’явлення, або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначено Постановою КМУ від 19.03.1994 № 172.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно у розмірі одного відсотка вартості товару.

Претензія складається в двох примірниках, один з яких реєструється у продавця (дата, ПІБ та посада особи, що приймає претензію, підпис) та залишається у споживача, а другий — залишається у суб’єкта господарювання. Якщо суб’єкт господарювання або його представник відмовляється приймати та реєструвати претензію, то даний екземпляр претензії направляється рекомендованим листом з повідомленням за місцем здійснення підприємницької діяльності.