Що таке безоплатна правова допомога?

Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога — правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД), суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг:

— надання правової інформації;

— надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

— складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

— надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Хто має право на безоплатну первинну правову допомогу?

Отримати безоплатну правову допомогу можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, чи особи, які потребують додаткового захисту, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як:

— захист;

— здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

— складення документів процесуального характеру.

Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?

Згідно із статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

*тобто станом на січень-липень 2020 року середньомісячний дохід не має перевищувати 4204 грн. для працездатних осіб та 3 276 грн. для непрацездатних осіб, а станом на липень-грудень 2020 року середньомісячний дохід не має перевищувати 4394 грн. для працездатних осіб та 3 424 грн. для непрацездатних осіб

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;

2-1) внутрішньо переміщені особи;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;

13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.

Чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?

Так, існують підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема:

— особа не належить до жодної з категорій осіб, які можуть претендувати на надання БВПД;

— надання неправдивих відомостей про себе або фальшивих документів, з метою віднесення до однієї із категорій осіб, які мають право на БВПД;

— вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;

— особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання;

— особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД.

У разі якщо особа не належить до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, працівники центру сприятимуть в отриманні такої допомоги від громадських правозахисних організацій.

За отриманням консультації та захистом своїх прав звертайтесь до відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Лисичанськ, вул. О. Довженко, буд. 5, другий поверх, каб. 204.

099-526-48-54- Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги — 0 800 213103.

За матеріалами відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД