Дотримання мінімального розміру заробітної плати - обов'язок кожного роботодавця

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про оплату праці» розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік, затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. N 1801-VIII, складає 3200 грн. на місяць (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі).

З 1 січня 2017 року змінено поняття мінімальної заробітної плати — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати установлює стаття 31 Закону України «Про оплату праці». Зокрема, обумовлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника, аби забезпечити її мінімальний розмір не враховуються: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я; доплати за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт; премії до святкових і ювілейних дат. До того ж із 1 січня роботодавець не зможе виплачувати працівнику, який виконав місячну норму праці, зарплату, нижчу за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати. У такому разі він зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати і виплачувати її щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради