Про деякі зміни в законодавстві з питань оплати праці

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 1774), який набрав чинності з 1 січня 2017 року, унесено зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема до Закону України «Про оплату праці» (статті 3, 3¹, 6,10) та Кодексу законів про працю України (статті 95, 96, 265).

За змінами до ст. 3 Закону про оплату праці визначено, що мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

З 01.01.2017 року розмір місячної мінімальної заробітної плати дорівнює 3200 грн., погодинної — 19,34 грн. (ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).

Крім того, статтею 3¹ Закону про оплату праці встановлено гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати, якими, серед інших передбачено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Перехідними та кінцевими положеннями Закону № 1774 установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.

Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк необхідно привести їх норми у відповідність із цим Законом згідно із законодавством.

До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2017 р. — 1600 грн.).

Нагадуємо, що колективний договір укладається на основі чинного законодавства і підлягає повідомній реєстрації в установленному порядку.

Отже, відповідно до ухвалених змін в законодавстві з питань оплати праці, сторонам колективних договорів необхідно перевірити на відповідність чинному законодавству умови оплати праці, передбачені у колективних договорах, у разі виявлення невідповідностей внести до колективного договору відповідні зміни та подати їх на повідомну реєстрацію до Управління праці та соціального населення Лисичанської міської ради (вул. Малиновського, 22а).

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради