12 березня конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робітпроведення інвентаризації земельних ділянок з розробленням технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на виконання заходів Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки.

Дані про об’єкт із землеустрою: категорія землі — землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ — 03.01. для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

Орієнтовний загальний розмір земельної ділянки 0,0700 га. Об’єктом інвентаризації є земельна ділянка на якій розташований об’єкт комунальної власності — нежитлова адміністративна будівля за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. 279-ї дивізії, буд. 9.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою буде здійснюватися відповідно до «Тимчасових правил проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою» затверджених наказом по управлінню власності від 04.06.2019 № 94.

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

— письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

— проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

— згода на обробку персональних даних — для фізичних осіб — підприємців — претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день прийняття документів 04.03.2020.

Конкурс відбудеться 12.03.2020 о 10.00 в управлінні власності Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31. Телефон для довідок (06451) 7-35-86.

Управління власності Лисичанської міської ради