27 вересня конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт — проведення інвентаризації земельних ділянок за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на виконання заходів Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки.

Дані про об’єкт із землеустрою: категорія землі — землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ — 03.01. для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

Об’єктами інвентаризації є земельні ділянки на яких розташовані об’єкти комунальної власності:

— адміністративна будівля з гаражами за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського, 7;

— адміністративна будівля з гаражами за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського, 10.

Орієнтований загальний розмір земельних ділянок становить 0,1939 га та 0,2350 га.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.09.2011 № 1420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 за 1210/19948 (далі — Положення).

Умови конкурсу

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

— письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

— проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

— згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення) — для фізичних осіб-підприємців — претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день прийняття документів 19.09.2019.

Конкурс відбудеться 27 вересня 2019 року о 10.00 в управлінні власності Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31. Телефон для довідок (06451) 7-35-86.

Управління власності Лисичанської міської ради