20 червня конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робітвиконання робіт із інвентаризації земель міста відповідно до Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки, рішення Лисичанської міської ради № 45/663 від 10.05.2018 р.

Дані про об’єкт із землеустрою: землі, що використовуються для обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

Об’єктом інвентаризації є землі для обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування — адміністративної будівлі з гаражем та спорудами загальною площею 759 кв.м за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Орієнтований загальний розмір земельних ділянок становить 0,1550 га.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.09.2011 № 1420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19жовтня 2011 р. за 1210/19948 (далі — Положення).

Умови конкурсу

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

— письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

— проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

— згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення) — для фізичних осіб — підприємців — претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день прийняття документів 12.06.2018 р.

Конкурс відбудеться о 10.00 20.06.2018 р. в управлінні власності Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31. Телефон для довідок 7-35-86.

Управління власності Лисичанської міської ради