Управління власності Лисичанської міської ради інформує про проведення конкурсу на право оренди нерухомого комунального майна

Найменування об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення основною площею 16,0 кв. м, розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Менделєєва, 53.

Основні умови проведення конкурсу:

  • цільове призначення — для здійснення діяльності у сфері права;
  • найбільший запропонований розмір місячної орендної плати відносно до стартової.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди (червень 2016 року) становить 1182,92 грн. без урахування ПДВ;

  • термін оренди — один рік;
  • використання приміщення за цільовим призначенням;
  • компенсація протягом 10 календарних днів переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта.

Для участі у конкурсі претендент надає:

1. Заяву на участь у конкурсі на право укладення договору оренди.

2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для юридичної особи — нотаріально завірені копії установчих документів; документ, що засвідчує повноваження представника юридичної особи; копію витягу з Единого державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента за останній рік, довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичних осіб-підприємців — копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлено довіреність; завірену належним чином копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку.

3.Конкурсні пропозиції (техніко-економічні обґрунтування, варіанти поліпшення орендованого майна).

Документи, що подаються на конкурс (крім пропозиції розміру орендної плати , яка надається в день проведення конкурсу) надаються до управління власності Лисичанської міської ради в конвертах з написом «на конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб-підприємців за наявністю).

Останній день прийому документів 26.07.2016р.

Конкурс відбудеться 01.08.2016р. о 10-00 годині в управлінні власності Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська,31.

Реєстрація учасників закінчується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Телефони для довідок: (251)48051, 73439.