Черговий набір на навчання за програмою «Українська ініціатива»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1358 у Луганській області, як і в Україні в цілому, реалізується Програма «Українська ініціатива» (далі — Програма), термін реалізації якої продовжено до 2015 року.

Місія Програмиформування в усіх регіонах України критичної маси сучасних менеджерів, здатних господарювати в умовах ринкової економіки та впроваджувати в неї європейські стандарти і новітні технології.

Основні цілі Програмипідготовка менеджерів нового типу — менеджерів — лідерів, підтримка розвитку і вдосконалення українських підприємств у результаті підвищення кваліфікації управлінського персоналу, сприяння інтеграції України у міжнародне економічне співтовариство.

Програма включає два етапи:

І. Перепідготовка у вищих навчальних закладах з отриманням диплома спеціаліста про вищу освіту державного зразка за напрямом «Менеджмент». Цей етап реалізується за рахунок як державного бюджету, так і коштів підприємств та власних коштів учасників.

ІІ. Стажування менеджерів за кордоном. Цей етап реалізується за рахунок міжнародної технічної допомоги

До участі у конкурсному відборі на стажування запрошуються спеціалісти, що пройшли перепідготовку у вищих навчальних закладах — учасниках Програми, а також менеджери, що мають вищою економічну освіту і вільно володіють німецькою, французькою або англійською мовами.

Учасниками Програми можуть бути підприємства та організації будь — якого профілю та форми власності, які направляють для перепідготовки і стажування своїх найбільш перспективних спеціалістів, приватні підприємці.

Програмою не передбачена перепідготовка державних службовців, керівників закладів освіти, наукових та медичних закладів, а також закордонних фірм і представництв, що не зареєстровані в Україні як юридичні особи.

Регіональною робочою групою з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в Луганській області оголошується черговий набір претендентів на перепідготовку у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Вимоги до фахівців: вік — від 25 до 40 років, наявність повної вищої (не економічної) освіти, стаж роботи на управлінських посадах — більше року.

Перелік документів: заява спеціаліста до Регіональної робочої групи (за довільною формою); анкета спеціаліста щодо участі у Програмі «Українська ініціатива» (форма 1); інформація про підприємництво, що направляє спеціаліста до участі у Програмі «Українська ініціатива» (форма 2); рекомендація керівника підприємництва до участі спеціаліста у Програмі «Українська ініціатива» (форма 3); завірені копії: диплома про повну вищою освіту; дипломів, сертифікатів, свідоцтво про підвищення професійної кваліфікації спеціаліста; трудової книжки; громадянського паспорта, (сторінки 1 (з фото), 2,10,11; документів щодо зміни прізвища спеціаліста (за необхідністю); дві фотокартки, медична довідка. Обов’язково при собі мати оригінали диплома та паспорта.

Перелік документів та форми, необхідні для заповнення, розміщено на офіційному веб — сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (http://economy.logа.gov.ua.)у розділі «Підприємництво» (підрозділ «Програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва»).

Прийом документів на перепідготовку здійснюється на паперових (та електронних носіях — форми 1,2,3) секретарем Регіональної робочої групи за адресою: пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, буд. 3-а, м. Луганськ, Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, кім. 415 або 521, тел. (0642) 58-57-12; 53-32-19; 50-01-96.

Термін прийому документів — до 25.10.2013 року.