ГНИ в г. Лисичанске информирует

Нарахування єдиного соціального внеску на оплату найманого житла працівникам

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області нагадує: відповідно до Закону України від 08.07.10 № 2464-VI базою нарахування ЄСВ на загальнообов’язкове соціальне страхування для роботодавців та найманих працівників, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України " Про оплату праці" сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договорами.

Згідно з інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 № 5 виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках не передбачених чинним законодавством) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

З 2014 року підприємства з позитивною податковою історією отримують відшкодування ПДВ через 11 робочих днів після подання декларації

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє : з 1 січня 2014 року підприємства з позитивною податковою історією мають можливість проходити прискорену процедуру відшкодування ПДВ. Для них термін камеральної перевірки, що є обов’язковим елементом процедури відшкодування ПДВ, скорочено з 20 до 5 днів.

Міністерством доходів і зборів був підготований проект наказу, яким визначається порядок та критерії, за якими підприємствам буде присвоюватися статус платника з позитивною податковою історією.

Міндоходів запланувало надавати відповідний статус за результатами автоматизованого аналізу податкової звітності до 1 числа кожного звітного (податкового) місяця.

Зокрема, право на отримання «позитивного» статусу мають платники ПДВ, які протягом останніх трьох років декларували суми бюджетного відшкодування, забезпечують своєчасне подання звітності та не мали випадків анулювання реєстрації платника ПДВ.

Строк дії довідки за формою № 4-ОПП, яка видається самозайнятій особі при взятті на облік в органі доходів і зборів

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє : відповідно до пункту 65.7 статті 65 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 —VI № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ) фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків видається контролюючим органом із зазначенням строку, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Довідка про взяття на облік самозайнятої особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних про фізичну особу, які зазначаються у такій довідці, та підлягає заміні у контролюючому органі (п.65.8 ст. 65 ПКУ).

Заява із скаргою на постачальника, є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє : якщо продавець товарів/послуг:

— відмовляється надати податкову накладну;

— порушує порядок заповнення накладної;

— порушує порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних

покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника. Така заява є підставою для включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Порядок оподаткування сум заборгованості із заробітної плати, яка не нараховувалась у минулих періодах, а виплачується за рішенням суду

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє : згідно з нормами Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- VI оподаткуванню на доходи фізичних осіб підлягає будь який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, зокрема доходи, що нараховуються до виплати за рішенням суду.

При нарахуванні та виплаті працівнику заборгованості із заробітної плати на підставі рішення суду, підприємство як податковий агент, зобов’язане утримати із суми такої заборгованості податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15% (та/або 17%) та сплатити його до бюджету у порядку, установленому статтею 168 ПКУ.

Порядок подання розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє : згідно з пунктом 231.1 статті 231 розділу X Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 —VI (далі — ПКУ) платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до статті 232 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Відповідно до пункту 239.2 статті 239 ПКУ юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному контролюючому органу за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Государственная налоговая инспекция в г. Лисичанске ГУ Миндоходов в Луганской области