Університет державної фіскальної служби України запрошує на навчання

У зв’язку з початком 12 липня 2017 року вступної кампанії до вищих навчальних закладів України Департамент кадрової політики та роботи з персоналом інформує про зміни до порядку прийому на навчання до ВНЗ України та Університету державної фіскальної служби України (далі — Університет) у 2017 році.

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (зі змінами).

Вступ на обрану спеціальність здійснюється на конкурсній основі за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти (далі ЗНО) 2016 та 2017 років з відповідних предметів. Цього року вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання (крім осіб, які мають спеціальні права) подають заяви до ВНЗ з 12 до 26 липня 2017 року виключно в електронній формі.

На місця державного замовлення дозволено подавати 9 заяв на 4 спеціальності з зазначеною пріоритетністю, яка не може бути змінена. На контрактну форму навчання — кількість заяв не обмежується.

Відповідно до Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-УІІ «Про вищу освіту» (зі змінами), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13.10.2016 № 1236, та Правил прийому до Університету в 2017 році, затверджених Вченою радою Університету 14.12.2016, з 2017 року до конкурсного балу впроваджено нові коефіцієнти: регіональний (1,00 — у місті Киеві; 1,01 — містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків; 1,03 — Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів; 1,02 -в інших випадках), галузевий (1,03 — для заяв з першими пріоритетами на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності, які потребують підтримки) та сільський (1,02 — для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу).

Більш детальну інформацію про вступ до Університету можна отримати на сайті https://dusfsu.wixsite.com/nudpsu

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську

Вложения:
Скачать этот файл (Buklet_Yniversiteta.pdf)Buklet_Yniversiteta.pdf[Університету державної фіскальної служби України. Перелік спеціальностей.]