Перевірка якості соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома

 У складі Лисичанського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Найбільше навантаження покладається на відділення соціальної допомоги вдома, яке надає послуги 548 особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не в змозі самостійно подолати складні життєві обставини. Відповідно до Державних стандартів догляду вдома та паліативного догляду, послуги надають 55 соціальних робітників, в тому числі 11 робітників у селах та селищах Лисичанської територіальної громади.

 З метою визначення об’єктивної оцінки та поліпшення якості надання послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома, регулярно проводяться перевірки роботи соціальних робітників. Під час перевірок з’ясовується оцінка якості надання соціально-побутових послуг, дотримання графіку відвідувань клієнтів відділення, виконання посадових обов’язків соціальними робітниками. Одночасно ведеться анкетування отримувачів соціальних послуг.

За результатами перевірок керівництво територіального центру ретельно аналізує стан надання послуг, надає необхідні роз’яснення соціальним робітникам щодо надання соціальних послуг та за необхідності проводить супервізію.

В цілому отримувачі послуг задоволені роботою соціальних робітників. Заходи послуги догляду вдома надаються вчасно та якісно відповідно до укладених договорів та індивідуальних планів

Робота в даному напрямку триває, адже, відповідно до Положення про Лисичанський територіальний центр, основним завданням установи є забезпечення якісного надання соціальних послуг.

Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)