Охоронні зони

1. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

Охоронні зони створюються задля забезпечення безпеки особливо цінних природних об’єктів або ж з метою запобігання негативному впливу джерел екологічної небезпеки.

У ч. 1 коментованої статті наведений перелік об’єктів, навколо яких встановлюють охоронні зони. Даний перелік не є вичерпним.

Наявність охоронних зон на земельній ділянці, як правило, пов’язане зі встановленням обмежень прав землевласників та землекористувачів. Шкода, завдана встановленням охоронних зон, відшкодовується у порядку, визначеному Главою 24 Земельного Кодексу України.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.

Правовий режим охоронних зон визначається: щодо особливо цінних природних об’єктів — Законом України «Про природно-заповідний фонд України»; щодо об’єктів культурної спадщини — Законом України «Про охорону культурної спадщини»; щодо гідрометеорологічних станцій — Законом України «Про гідрометеорологічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2262 «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання»; щодо ліній зв’язку — Законом України «Про телекомунікації», постановою від 29.01.1996 № 135 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку»; щодо ліній електропередачі — законами України «Про електроенергетику», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»; щодо земель транспорту — Повітряним кодексом України, законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про трубопровідний транспорт», «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів» від 16.11.2002 № 1747 тощо.

Управління Держземагентства у м.Лисичанську