До уваги керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності!

 Відповідно до статті 32 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися під час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації.

Зазначимо, що номенклатура справ є обов’язковим для кожної організації інформаційним довідником, який представляє із себе перелік найменувань справ, які створюються в діяльності організації, із зазначенням строків зберігання.

Отже, номенклатура справ призначена для встановлення в організації єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів та визначення строків зберігання документів.

Крім того, номенклатура справ забезпечує передачу їх на подальше зберігання у випадку ліквідації організації, складання актів про вилучення для знищення документів, строки яких закінчились.

Архівний відділ Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації готовий надати методичну допомогу в питанні ведення архівної справи та складанні номенклатур справ установ, підприємств та організацій.

Архівний відділ Лисичанської міської ВЦА