Управління власності Лисичанської міської ради інформує про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт — встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Верхня Біленька.

Дані про об’єкт із землеустрою: річка Верхня Біленька права притока річки Сіверський Донець тече південною частиною м. Лисичанська.

Орієнтований розмір: довжина ділянки в межах міста становить 7,7 км.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.09.2011 N 1420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за 1210/19948 (далі — Положення).

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;

письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення) — для фізичних осіб — підприємців — претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день прийняття документів 13.06.2016 р.

Конкурс відбудеться 22 червня 2016 р. в управлінні власності ЛМР о 10.00 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31. Телефон для довідок 7-35-86.

Управління власності Лисичанської міської ради