До уваги респондентів

Враховуючи ситуацію, що склалася у місті Лисичанську із заборгованістю перед працівниками із заробітної плати, нагадуємо керівникам суб‘єктів господарювання з чисельністю 10 та більше осіб, про необхідність відображення цієї заборгованості у ІІ розділі звіту ф.1-ПВ (місячна) «Звіт з праці».

Для заповнення зазначеної форми державного статистичного спостереження респондентам необхідно керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» затвердженою наказом Держкомстату від 26.10.2009 року № 403, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за № 1211/17227, зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 27.02.2013 р. № 67.

Згідно п. 3.1.1 цієї інструкції сума боргу включає ту частину нарахувань з ФЗП, що належить до виплати, тобто без урахувань обов‘язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб і внески на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Не належить до заборгованої заробітна плата, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата).

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати повинна узгоджуватись з показником просроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.

Управління статистики у м. Лисичанську