Звіт про виконання міського бюджету станом на 10.09.2020

Станом на 10.09.2020 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 428 849,0 тис. грн. Касові видатки склали 316 768,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 171 044,4 тис. грн., або 54,0% від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 40 291,1 тис. грн. (12,7%);
 • - на соціальний захист населення – 9 274,7 тис. грн. (2,9%);
 • - на культуру і мистецтво – 12 380,8 тис. грн. (3,9%);
 • - на фізичну культуру та спорт – 5 386,5 тис. грн. (1,7%);
 • - на органи місцевого самоврядування – 47 202,4 тис. грн. (14,9%);
 • - на житлово-комунальне господарство – 19 196,4 тис. грн. (6,1%);
 • - на економічну діяльність – 8 706,5 тис. грн. (2,7%);
 • - на інші видатки – 522,3 тис. грн. (0,2%);
 • - на міжбюджетні трансферти – 2 763,7 тис. грн. (0,9%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 247 734,6 тис. грн., або 78,2% від загального обсягу витрат;

 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 5 825,3 тис. грн. (1,8%);
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19 486,1 тис. грн. (6,2%);
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –  2 610,1 тис. грн. (0,8%);
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 22 384,2 тис. грн. (7,1%);
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4 092,7 тис. грн. (1,3%);
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 603,3 тис. грн. (0,5%);
 • - на продукти харчування – 3 298,8 тис. грн. (1,0%);
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 9 138,8 тис. грн. (2,9%);
 • - на інші видатки – 441,2 тис. грн. (0,1%);
 • - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 153,7 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 10.09.2020 такі видатки складають 26 182,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • - освіта – 37,3 тис. грн. (0,1%);
 • - охорона здоров’я – 7 898,2 тис. грн. (30,2%);
 • - соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 331,8 тис. грн. (28,0%);
 • - житлово-комунальне господарство – 183,9 тис. грн. (0,7%);
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1 704,2 тис. грн. (6,5%);
 • - будівництво освітніх установ та закладів - 468,9 тис. грн. (1,8%);
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 7 100,6 тис. грн. (27,1%);
 • - розроблення схем планування та забудови територій – 1 200,0 тис. грн. (4,6%);
 • - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 257,4 тис. грн. (1,0%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина