Звіт про виконання міського бюджету станом на 14.02.2019

Станом на 14.02.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 98 890,2 тис. грн. Касові видатки склали 73 025,5 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 17 460,6 тис. грн., або 23,9 % від загального обсягу витрат,

 • — на охорону здоров’я — 8 792,4 тис. грн. (12,0%),
 • — на соціальний захист населення — 36 614,9 тис. грн. (50,1%),
 • — на культуру і мистецтво — 1 227,9 тис. грн. (1,7%),
 • — на фізичну культуру та спорт — 509,2 тис. грн. (0,7%),
 • — на органи місцевого самоврядування — 4 912,8 тис. грн. (6,7%),
 • — на житлово-комунальне господарство — 1948,9 тис. грн. (2,7%),
 • — на економічну діяльність — 1010,9 тис. грн. (1,4%),
 • — на інші видатки — 53,2 тис. грн. (0,1%),
 • — на міжбюджетні трансферти — 494,7 тис. грн. (0,7%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 30 603,8 тис. грн., або 41,9% від загального обсягу витрат,

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 36 251,6 тис. грн. (49,6%),
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 900,7 тис. грн. (1,2%),
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —494,7 тис. грн. (0,7%),
 • — субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 3066,8 тис. грн. (4,2%),
 • — предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 238,6 тис. грн. (0,3%),
 • — медикаменти та перев’язувальні матеріали — 6,3 тис. грн. (0,1%),
 • — продукти харчування — 1 279,3 тис. грн. (1,8%),
 • — інші видатки — 183,7 тис. грн. (0,2%).

Начальник фінансового управління О.Сапегина