Звіт про виконання міського бюджету станом на 31.01.2019

imageСтаном на 31.01.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 64 601,8 тис. грн. Касові видатки склали 51 453,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 11301,8 тис. грн., або 22,0 % від загального обсягу витрат,

· на охорону здоров’я — 4 163,3 тис. грн., або 8,1%,

· на соціальний захист населення — 27 468,4 тис. грн., або 53,3 %,

· на культуру і мистецтво — 1 226,9 тис. грн., або 2,4%,

· на фізичну культуру та спорт — 474,0 тис. грн., або 0,9%,

· на органи місцевого самоврядування — 4 097,5 тис. грн., або 8,0 %,

· на житлово-комунальне господарство — 1895,3тис. грн., 3,6%,

· на економічну діяльність — 552,6тис. грн., 1,1%.

· на інші видатки — 26,5 тис. грн., або 0,1%.

· на міжбюджетні трансферти — 247,4тис. грн., або 0,5%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

● на оплату праці з нарахуваннями 21 031,2 тис. грн., або 40,9% від загального обсягу витрат;

● на виплату видатків із соціального забезпечення — 26 740,2 тис. грн., або 51,9%;

● на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 99,0 тис. грн., або 0,2%.

● на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 247,4тис.грн., або 0,5%;

● субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 2447,9 тис. грн., або 4,8%;

● предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 111,9 тис. грн., або 0,2%;

● продукти харчування — 668,8 тис. грн., або 1,3%;

● інші видатки — 107,3 тис. грн., або 0,2%.

Начальник фінансового управління О.Сапегина