Звіт про виконання міського бюджету станом на 24.05.2018 року включно

Станом на 24.05.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 384 527,5 тис. грн. Касові видатки склали 371 220,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 85 892,2 тис. грн., або 23,1% від загального обсягу витрат,

 • — на охорону здоров’я — 51 974,4 тис. грн. (14,0%);
 • — на соціальний захист населення — 198 442,4 тис. грн. (53,5%);
 • — на культуру і мистецтво — 6 493,4 тис. грн. (1,7%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 2 293,2 тис. грн. (0,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 17 805,4 тис. грн. (4,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 3 518,5 тис. грн. (1,0%);
 • — на економічну діяльність — 4 151,4 тис. грн. (1,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 543,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на інші видатки — 106,3 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 127 555,6 тис. грн., або 34,4% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 30 885,3 тис. грн. (8,3%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 197 825,6 тис. грн. (53,3%);
 • — на поточні трансферти підприємствам — 5 709,0 тис. грн. (1,5%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 543,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 1 748,4 тис. грн. (0,5%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 565,8 тис. грн. (0,1%);
 • — на придбання продуктів харчування — 4 425,0 тис. грн. (1,2%);
 • — на оплату послуг — 1 743,0 тис. грн. (0,5%);
 • — на інші видатки — 219,5 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 24.05.2018 року такі видатки складають 320,6 тис. грн., у тому числі по галузях:

 • — охорона здоров´я — 9,9 тис. грн. (3,1%);
 • — освіта — 124,0 тис. грн. (38,7%);
 • — культура і мистецтво — 174,2 тис. грн. (54,3%);
 • — інша діяльність — 12,5 тис. грн. (3,9%).

Начальник фінансового управління О.В.Сапегина