Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 19.04.2018 року включно

Станом на 19.04.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 276 000,0 тис. грн. Касові видатки склали 262 601,3 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 64 268,6 тис. грн., або 24,5 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 40 566,8 тис. грн. (15,4%);
 • — на соціальний захист населення — 132 346,9 тис. грн. (50,4%);
 • — на культуру — 4 831,2 тис. грн. (1,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 720,5 тис. грн. (0,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 13 255,7 тис. грн. (5,0%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 2 517,8 тис. грн. (1,0%);
 • — на економічну діяльність — 2 627,3 тис. грн. (1,0%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 407,3 тис. грн. (0,1%);
 • — на інші видатки — 59,2 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 97 855,5 тис. грн., або 37,3% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 24 169,5 тис. грн. (9,2%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 131 244,1 тис. грн. (50,0%);
 • — на поточні трансферти підприємствам —3 951,0 тис. грн. (1,5%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 407,2 тис. грн. (0,1%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 848,7 тис. грн. (0,3%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 153,6 тис. грн. (0,06%);
 • — на придбання продуктів харчування — 3 107,7 тис. грн. (1,2%);
 • — на оплату послуг — 753,2 тис. грн. (0,3%);
 • — на інші видатки — 110,8 тис. грн. (0,04%).

Начальник фінансового управління О.В.Сапегина