Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 15.04.2018 року включно

Станом на 15.04.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 272 935,8 тис. грн. Касові видатки склали 255 581,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 63 803,7 тис. грн., або 25,0 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 35 020,0 тис. грн. (13,7%);
 • — на соціальний захист населення — 132 003,7 тис. грн. (51,6%);
 • — на культуру — 4 823,9 тис. грн. (1,9%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 476,9 тис. грн. (0,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 12 935,0 тис. грн. (5,0%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 2 429,6 тис. грн. (0,9%);
 • — на економічну діяльність — 2 627,2 тис. грн. (1,0%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 407,3 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 53,9 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 92 645,4 тис. грн., або 36,2% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 22 973,2 тис. грн. (9,0%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 131 022,5 тис. грн. (51,3%);
 • — на поточні трансферти підприємствам —3 872,6 тис. грн. (1,5%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 407,2 тис. грн. (0,2%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 794,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 147,7тис. грн. (0,06%);
 • — на придбання продуктів харчування — 2 903,1 тис. грн. (1,1%);
 • — на оплату послуг — 709,7 тис. грн. (0,3%);
 • — на інші видатки — 105,8 тис. грн. (0,04%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина