Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 31.03.2018 року включно

Станом на 31.03.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 237 504,2 тис. грн. Касові видатки склали 234 425,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 57 699,2 тис. грн., або 24,6 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 33 126,9 тис. грн. (14,1%);
 • — на соціальний захист населення — 122 515,6 тис. грн. (52,3%);
 • — на культуру — 4 286,8 тис. грн. (1,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 443,8 тис. грн. (0,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 10 882,0 тис. грн. (4,6%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 2 061,0тис. грн. (0,9%);
 • — на економічну діяльність — 1 949,3 тис. грн. (0,8%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 407,3 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 53,9 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 84 638,4 тис. грн., або 36,1% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 21 052,2 тис. грн. (9,0%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 121 468,0 тис. грн. (51,8%);
 • — на поточні трансферти підприємствам — 2 854,0 тис. грн. (1,2%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 407,2 тис. грн. (0,2%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 613,2 тис. грн. (0,3%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 141,5тис. грн. (0,06%);
 • — на придбання продуктів харчування — 2 577,8 тис. грн. (1,1%);
 • — на оплату послуг — 598,0 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 75,5 тис. грн. (0,04%).

Начальник фінансового управління О.В.Сапегина