Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 22.03.2018 року включно

Станом на 22.03.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 229 901,7 тис. грн. Касові видатки склали 174 626,3 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 48 485,3 тис. грн., або 27,8 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 29 222,3 тис. грн. (16,7%);
 • — на соціальний захист населення — 79 339,1 тис. грн. (45,4%);
 • — на культуру — 3 696,3 тис. грн. (2,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 201,2 тис. грн. (0,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 9 375,0 тис. грн. (5,4%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 1 562,9 тис. грн. (0,9%);
 • — на економічну діяльність — 1 429,4 тис. грн. (0,8%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 271,5 тис. грн. (0,1%);
 • — на інші видатки — 43,3 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 69 266,4 тис. грн., або 39,7% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 21 337,1 тис. грн. (12,2%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 78 169,9 тис. грн. (44,8%);
 • — на поточні трансферти підприємствам —2 167,2 тис. грн. (1,2%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 271,5 тис. грн. (0,1%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 564,3 тис. грн. (0,3%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 74,7 тис. грн. (0,05%);
 • — на придбання продуктів харчування — 2 227,6 тис. грн. (1,3%);
 • — на оплату послуг — 481,0 тис. грн. (0,3%);
 • — на інші видатки — 66,6 тис. грн. (0,05%).

Начальник фінансового управління О.В.Сапегина