Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 15.02.2018 року включно

24130588Станом на 15.02.2018 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 97 224,9 тис. грн. Касові видатки склали 81 613,0 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 21 601,0 тис. грн., або 26,5 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 10 607,5 тис. грн. (13,0%);
 • — на соціальний захист населення — 41 309,7 тис. грн. (50,6%);
 • — на культуру — 1706,9 тис. грн. (2,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 470,3 тис. грн. (0,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 4 532,3 тис. грн. (5,5%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 282,3 тис. грн. (0,3%);
 • — на економічну діяльність — 943,3 тис. грн. (1,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 135,8 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 23,9 тис. грн. (0,1%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями 35 969,6 тис. грн., або 44,1% від загального обсягу витрат:

 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2 369,4 тис. грн. (2,9%);
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 40 303,3 тис. грн. (49,4%);
 • — на поточні трансферти підприємствам —1 307,5 тис. грн. (1,6%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 135,8 тис. грн. (0,2%);
 • — на придбання предметів, матеріалів, обладнання — 235,1 тис. грн. (0,2%);
 • — на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 13,0 тис. грн. (0,05%);
 • — на придбання продуктів харчування — 1059,7 тис. грн. (1,3%);
 • — на оплату послуг — 171,3 тис. грн. (0,2%);
 • — на інші видатки — 48,3 тис. грн. (0,05%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина