Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади за 2021 рік

Станом на 01.01.2022 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 803 529,732 тис. грн, з них власних надходжень — 474 213,990 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 329 315,742 тис. грн, у тому числі:

— базова дотація — 111 738,400 тис. грн;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 261,406тис. грн;

— освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам −174 403,200 тис. грн;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 27,100 тис. грн;

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 2 337,503 тис. грн;

— дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 5 228,000 тис. грн;

— дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 2 481,561 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 6 627,444 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 2 029,353 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 936,725 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 570,834 тис. грн;

— інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 502,881 тис. грн;

— інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,259 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 13 159,705 тис. грн;

— субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 750 123,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 403 534,2 тис. грн, або 53,8% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 35 648,9 тис. грн (4,8%);
 • — на соціальний захист населення — 25 381,9 тис. грн (3,4%);
 • — на культуру і мистецтво — 31 796,9 тис. грн (4,2%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 12 148,9 тис. грн (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 110 143,6 тис. грн (14,7%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 112 690,9 тис. грн (15,0%);
 • — на економічну діяльність — 15 839,8 тис. грн (2,1%);
 • — на іншу діяльність — 864,0 тис. грн (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 074,0 тис. грн (0,3%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 506 214,1 тис. грн, або 67,5% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 13 865,9 тис. грн (1,8%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 63 608,6 тис. грн (8,5%);
 • — на дослідження і розробки, окремі заходи розвитку реалізації державних (регіональних) програм — 38,0 тис. грн (0,06%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 993,1 тис. грн (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 116 661,9 тис. грн (15,5%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 074,0 тис. грн (0,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 10 155,4 тис. грн (1,3%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 533,0 тис. грн (0,3%);
 • — на продукти харчування — 15 399,0 тис. грн (2,1%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 17 919,7 тис. грн (2,4%);
 • — на видатки на відрядження — 303,7 тис. грн (0,04%);
 • — на інші видатки — 356,7 тис. грн (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.01.2022 такі видатки складають 95 514,7 тис. грн, у тому числі по галузі:

 • на органи місцевого самоврядування357,0 тис. грн, або 0,4% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 5 694,6 тис. грн, або 6,0%;
 • — на охорону здоров’я — 9 070,9 тис. грн, або 9,5%;
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 1 709,3 тис. грн, або 1,8%;
 • — культура і мистецтво — 78,9 тис. грн, або 0,1%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства −3 929,8 тис. грн, або 4,1%;
 • — інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства —526,1 тис. грн, або 0,5%;
 • — організація благоустрою населених пунктів — 11 237,4 тис. грн, або 11,8%;
 • — проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 6 784,0 тис. грн, або 7,1%;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 4 976,6 тис. грн, або 5,2%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 4 832,8 тис. грн, або 5,0%;
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 4 924,0 тис. грн, або 5,2%;
 • — будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту — 1 438,2 тис. грн, або 1,5%;
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 334,8 тис. грн, або 0,3%;
 • розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 4 473,2 тис. грн, або 4,7%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн, або 2,3%;
 • — реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій — 2 826,8 тис. грн, або 3,0%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 16 117,5 тис. грн, або 16,9%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн, або 11,5%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис. грн, або 0,2%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7 тис. грн, або 0,2%;
 • — міжбюджетні трансферти — 2 631,1 тис. грн, або 2,7%.

Також проведені видатки на:

 • — ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища за рахунок екологічного податку — 301,3 тис. грн;
 • — придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 — 353,2 тис. грн;
 • — погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення — 237 276,1 тис. грн.

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина