Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 01.11.2021

Станом на 01.11.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 639 025,036 тис. грн., з них власних надходжень — 381 678,938 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 257 346,098 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 93 115,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 2 409,804тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 142 957,700 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 1 168,952 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 4 356,664 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 716,109 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 914,466 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 919,070 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,460 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 727,667 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 587 179,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 326744,1 тис. грн., або 55,6 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 19 618,7 тис. грн. (3,3%);
 • — на соціальний захист населення — 19 220,1 тис. грн. (3,3%);
 • — на культуру і мистецтво — 24 333,6 тис. грн. (4,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 9 441,4 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 85 979,0 тис. грн. (14,6%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 89 906,5 тис. грн. (15,3%);
 • — на економічну діяльність — 9 118,1 тис. грн. (1,6%);
 • — на іншу діяльність — 725,3 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 2 092,6 тис. грн. (0,5%).

За економічною структурою видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 403 989,5 тис. грн., або 68,8% від загального обсягу витрат;

 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 11 112,2 тис. грн. (1,9%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 46 973,3 тис. грн. (8,0%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 276,3 тис .грн. (0,04%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 93 005,1 тис. грн. (15,8%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2 092,6 тис. грн. (0,4%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 6 347,6 тис. грн. (1,1%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 028,2 тис. грн. (0,3%);
 • — на продукти харчування — 10 382,4 тис. грн. (1,76)%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 10 409,6 тис. грн. (1,7%);
 • — на видатки на відрядження — 261,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на інші видатки — 301,2 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.11.2021 такі видатки складають 46 827,1 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 308,3 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 1 462,8 тис. грн. (3,1%);
 • — на охорону здоров’я — 765,4 тис. грн. (1,6%);
 • — соціальний захист та соціальне забезпечення — 464,7 тис. грн. (1,0%);
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства — 3 522,8 тис. грн. (7,5%);
 • — організація благоустрою населених пунктів — 8 049,9 тис. грн. (17,1%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 469,6 тис. грн. (1,0%);
 • — будівництво медичних установ та закладів — 714,1 тис. грн. (1,5%);
 • — будівництво освітніх установ та закладів — 1 452,7 тис. грн. (3,1%);
 • — будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту — 68,0 тис. грн. (0,1%);
 • — будівництво інших об’єктів комунальної власності — 43,3 тис. грн. (0,8%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 3 191,8 тис. грн. (6,8%);
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн. (4,6%);
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 927,0 тис. грн. (21,1%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 974,2 тис. грн. (23,3%);
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,3 тис. грн. (0,4%);
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7 тис. грн. (0,4%);
 • — міжбюджетні трансферти — 2 815,1 тис. грн. (6,0%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина