Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 30.09.2021

 Станом на 30.09.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів — 569043,901 тис.грн., з них власних надходжень — 338045,893 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 230998,008тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 83803,500 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери — 1 662,765 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 128316,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі — 584,476 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3920,998тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 365,292 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1543,024тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 752,135 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 623,543 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2627,163 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 10,074 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3727,667 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 511 902,4 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 282984,2тис.грн., або 55,3 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 17129,3 тис.грн., або 3,3%;
 • — на соціальний захист населення — 17115,8 тис.грн., або 3,3%;
 • — на культуру і мистецтво — 22024,0 тис.грн., або 4,3%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 8441,0 тис.грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 76576,7 тис.грн., або 15,0%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 77999,8 тис.грн., або 15,2%;
 • — на економічну діяльність — 6938,6 тис.грн., або 1,4%;
 • — на іншу діяльність — 684,1 тис.грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 2008,9 тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 355943,6 тис.грн., або 69,5% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 10231,9 тис.грн., або 2,0%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 37468,0 тис.грн., або 7,3%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 247,0 тис.грн., або 0,05%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 80762,6 тис.грн., або 15,8%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 2008,9 тис.грн., або 0,4%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 5591,4 тис.грн., або 1,0%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1953,0 тис.грн., або 0,4%
 • — на продукти харчування — 9148,9тис.грн., або 1,8%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 8076,9 тис.грн., або 1,6%;
 • — на видатки на відрядження — 206,1 тис.грн.,або 0,05%;
 • — на інші видатки — 264,1 тис.грн., або 0,1%.

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.09.2021 такі видатки складають 37477,5 тис.грн.,

у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 259,2 тис.грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • — на освіту — 566,7 тис.грн., або 1,5%;
 • — на охорону здоров’я — 765,4 тис.грн., або 2,0%;
 • — забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства — 3522,8 тис.грн., або 9,4%;
 • — організація благоустрою населених пунктів 8 049,9тис.грн., або 21,5%,;
 • — будівництво об’єктів житлово-комунального господарства — 369,1тис.грн., або 1,0%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 148,7 тис.грн., або 0,4%;
 • — будівництво освітніх установ — 99,8 тис.грн., або 0,3%;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 2785,8 тис.грн., або 7,4%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис.грн., або 5,8%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9686,3 тис.грн., або 25,8%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2тис.грн., або 15,9%;
 • — заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 242,4 тис.грн., або 0,7%;
 • — інші заходи громадського порядку та безпеки — 181,7тис.грн., або 0,5%;
 • — ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища — 171,2 тис.грн., або 0,5%;
 • – міжбюджетні трансферти — 2480,9 тис.грн., або 6,6%.

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина