Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 16.07.2021

 Станом на 16.07.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 418 267,333 тис.грн., з них власних надходжень – 241 722,858 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 176 544,475 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 58 972,833 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 106 934,300 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 3 049,666 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 202,954 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 427,472 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 2043,349 тис. грн..

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 9, 302 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 2 903,228 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 374799,7 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 224242,2 тис.грн., або 59,8 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 12727,2 тис.грн., або 3,4 %;
 • - на соціальний захист населення – 10961,9 тис.грн., або 2,9 %;
 • - на культуру і мистецтво – 16086,7 тис.грн., або 4,3%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 6264,6 тис.грн., або 1,7%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 53902,5 тис.грн., або 14,4 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  44384,7 тис.грн., або 11,8 %;
 • - на економічну діяльність – 4040,6 тис.грн., або 1,1%;
 • - на іншу діяльність – 380,4 тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 1808,9 тис.грн., або 0,5%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 273 292,9 тис.грн., або 72,9% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –    5 560,0 тис.грн., або 1,5%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 33 619,2 тис.грн., або 9,0%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 208,2 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 46 246,7  тис.грн., або 12,3 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 808,9 тис.грн., або 0,5%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 210,1 тис.грн., або 0,6%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1639,0 тис.грн., або 0,4%
 • - на продукти харчування –  6 556,1 тис.грн., або 1,7%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 3264,5 тис.грн., або 0,9%;
 • - на інші видатки – 394,1 тис.грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 16.07.2021 року такі видатки складають 17 244,3 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - на органи місцевого самоврядування68,4 тис.грн., або 0,4% від загального обсягу витрат;
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 92,5 тис.грн., або 0,5%;
 • - будівництво медичних установ та закладів - 3,9 тис.грн., або 0,1% ;
 • - розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 729,3 тис.грн., або 4,2%;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2173,4 тис.грн., або 12,6%;
 • - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 6457,5 тис.грн., або 37,5%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5974,2 тис.грн., або 34,6%;
 • - міжбюджетні трансферти – 1 745,1 тис.грн., або 10,1%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА