Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 09.07.2021

Станом на 09.07.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 400 626,009 тис. грн., з них власних надходжень — 230 616,747 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 170 009,262 тис. грн., у тому числі.

Базова дотація — 55 869,000 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 103 915,150 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 049,666 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 202,954 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 427,472 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 043,349 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 302 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 490,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 364021,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 220 282,4 тис. грн., або 60,5% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 12 388,8 тис. грн. (3,4%);
 • — на соціальний захист населення — 10 481,2 тис. грн. (2,9%);
 • — на культуру і мистецтво — 15 214,3 тис. грн. (4,2%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 5 953,0 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 51 425,0 тис. грн. (14,1%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 42 162,9 тис. грн. (11,6%);
 • — на економічну діяльність — 3 932,8 тис. грн. (1,1%);
 • — на іншу діяльність — 372,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1 808,9 тис. грн. (0,5%).

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 26 6421,5 тис. грн., або 73,2% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 5 540,2 тис. грн., або 1,5%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 33 109,7 тис. грн., або 9,1%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 205,6 тис. грн., або 0,1%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 44 391,6 тис. грн., або 12,2%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн., або 0,5%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 188,9 тис. грн., або 0,6%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 867,5 тис. грн., або 0,2%
 • — на продукти харчування — 6400,7 тис. грн., або 1,8%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 2 703,5 тис. грн., або 0,7%;
 • — на інші видатки — 383,6 тис. грн., або 0,1%;

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 09.07.2021 такі видатки складають 10 786,8 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 68,4 тис. грн. (0,6%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 92,5 тис. грн. (0,9%);
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн. (0,1%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 729,3 тис. грн. (6,7%);
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2 173,4 тис. грн. (20,1%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн. (55,4%);
 • — міжбюджетні трансферти — 1 745,1 тис. грн. (16,2%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина