Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 30.06.2021

 Станом на 30.06.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 390 176,285 тис.грн., з них власних надходжень – 224 212,029 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 165 964,256 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 55 869,000 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 100 896,000 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 2 614,000 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 067,388 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 265,141 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 1751,442 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 8, 916 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 2490,998 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 358659,6 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 218336,1 тис.грн., або 60,9 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 11 961,1 тис.грн., або 3,3 %;
 • - на соціальний захист населення – 10366,6 тис.грн., або 2,9 %;
 • - на культуру і мистецтво – 15192,5 тис.грн., або 4,2%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 5953,0 тис.грн., або 1,7%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 50823,3 тис.грн., або 14,2 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  39912,9 тис.грн., або 11,1 %;
 • - на економічну діяльність – 3 932,8 тис.грн., або 1,1%;
 • - на іншу діяльність – 372,4 тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 1808,9 тис.грн., або 0,5%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 264 246,4 тис.грн., або 73,7% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –    5 450,0 тис.грн., або 1,5%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 632,1 тис.грн., або 9,1%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 96,7 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 42 142,6  тис.грн., або 11,7 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 808,9 тис.грн., або 0,5%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 090,0 тис.грн., або 0,6%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 867,5 тис.грн., або 0,2%
 • - на продукти харчування –  6 394,1 тис.грн., або 1,8%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 2 574,2 тис.грн., або 0,7%;
 • - на інші видатки – 357,1 тис.грн., або 0,1%;

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.06.2021 року такі видатки складають 10 286,1 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - на органи місцевого самоврядування68,4 тис.грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
 • - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 92,5 тис.грн., або 0,8%;
 • - будівництво медичних установ та закладів - 3,9 тис.грн., або 0,1% ;
 • - розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 675,4тис.грн., або 6,5%;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2173,4 тис.грн., або 21,1%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5974,2 тис.грн., або 58,1%;
 • - міжбюджетні трансферти – 1 298,3тис.грн., або 12,7%.

Заступник начальника фінансового управління Світлана МАЛИК