Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 17.06.2021

Станом на 17.06.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 366 486,754 тис. грн., з них власних надходжень — 206 753,005 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 159 733,749 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 49 661,333 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 100 896,000 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 2 614,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 044,548 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 265,141 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 1 751,442 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 8, 916 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 490,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 327 090,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 197 697,7 тис. грн., або 60,4% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 11 104,5 тис. грн. (3,4%);
 • — на соціальний захист населення — 8 898,1 тис. грн. (2,7%);
 • — на культуру і мистецтво — 13 556,5 тис. грн. (4,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 4 726,2 тис. грн. (1,4%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 45 707,8 тис. грн. (14,0%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 39 455,1 тис. грн. (12,1%);
 • — на економічну діяльність — 3 853,1 тис. грн. (1,2%);
 • — на іншу діяльність — 282,2 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,6%).

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 236 588,5 тис. грн., або 72,3% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 4 590,5 тис. грн. (1,4%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 31 958,1 тис. грн. (9,8%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 94,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 41 678,3 тис. грн. (12,7%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1808,9 тис. грн. (0,5%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 1 855,8 тис. грн. (0,5%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 143,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на продукти харчування — 5 810,4 тис. грн. (1,8%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 2 280,6 тис. грн. (0,7%);
 • — на інші видатки — 281,3 тис. грн. (0,1%);

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 17.06.2021 такі видатки складають 10 286,1 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 68,4 тис. грн. (0,7%);
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 92,5 тис. грн. (0,8%);
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн. (0,1%);
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 675,4 тис. грн. (6,5%);
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн. (21,1%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис. грн. (58,1%);
 • — міжбюджетні трансферти — 1 298,3 тис. грн. (12,7%).

Заступник начальника фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Світлана МАЛИК