Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 20.05.2021

 Станом на 20.05.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 286 769,129 тис.грн., з них власних надходжень – 168 017,582 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 118 751,547 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 43 453,667 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 67 521,500 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 2 178,330 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 825,867 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 811,749 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 1 459,535 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 8, 530 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 2 490,998 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 241 074,8 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 138 479,6 тис.грн., або 57,4 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 10 003,9тис.грн., або 4,1 %;
 • - на соціальний захист населення – 6 426,1 тис.грн., або 2,7 %;
 • - на культуру і мистецтво – 10 939,3 тис.грн., або 4,5%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 4 009,8 тис.грн., або 1,7%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 36 907,7 тис.грн., або 15,3 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  28 976,1 тис.грн., або 12,0 %;
 • - на економічну діяльність – 3 365,0 тис.грн., або 1,4%;
 • - на іншу діяльність – 158,4тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 1808,9тис.грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 169 778,5тис.грн., або 70,4% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –   3 537,9 тис.грн., або 1,5%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27 272,5 тис.грн., або 11,3%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 47,4 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 31 334,2  тис.грн., або 13,0 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1808,9 тис.грн., або 0,7%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 168,8 тис.грн., або 0,4%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 38,4 тис.грн., або 0,1%
 • - на продукти харчування –  4 411,2 тис.грн., або 1,8%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 1 572,9 тис.грн., або 0,6%;
 • - на інші видатки – 104,1 тис.грн., або 0,1%;

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 20.05.2021 року такі видатки складають 9 337,3 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - будівництво медичних установ та закладів - 3,9 тис.грн., або 0,1% від загального обсягу витрат;
 • - реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 2173,4 тис.грн., або 23,3%;
 • - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5974,2 тис.грн., або 63,9%;
 • - міжбюджетні трансферти – 1 185,8тис.грн., або 12,7%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина