Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 13.05.2021

Станом на 13.05.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 265 922,213 тис. грн., з них власних надходжень — 150 566,407 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 115 355,806 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 40 349,833 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 67 521,500 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 2 178,330 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 825,867 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 811,749 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 1 167,628 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 8, 530 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 490,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 219 329,6 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 127 860,0 тис. грн., або 58,3% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 8 995,9 тис. грн. (4,1%);
 • — на соціальний захист населення — 6 122,0 тис. грн. (2,8%);
 • — на культуру і мистецтво — 9 004,1 тис. грн. (4,1%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 3 747,8 тис. грн. (1,7%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 34 880,0 тис. грн. (15,9%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 24 031,8 тис. грн. (11,0%);
 • — на економічну діяльність — 2 928,1 тис. грн. (1,3%);
 • — на іншу діяльність — 151,0 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1608,9 тис. грн. (0,7%).

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 157 087,4 тис. грн., або 71,6% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 3 085,9 тис. грн. (1,4%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 25 374,9 тис. грн. (11,5%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 47,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 26 005,3 тис. грн. (11,9%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1609,0 тис. грн. (0,7%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 1 060,9 тис. грн. (0,4%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 38,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на продукти харчування — 3 523,6 тис. грн. (1,6%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 1 399,7 тис. грн. (0,6%);
 • — на інші видатки — 97,1 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 13.05.2021 такі видатки складають 9 337,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,1% від загального обсягу витрат;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн. (23,3%);
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис. грн. (63,9%);
 • — міжбюджетні трансферти — 1 185,8 тис. грн. (12,7%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина