Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 30.04.2021

Станом на 30.04.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 228 805,913 тис. грн., з них власних надходжень — 135 029,772 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 93 776,141 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 37 246,000 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 50 246,100 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 1 742,664 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 631,597 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 649,418 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 1 167,628 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 8,144 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 083,219 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 214 916,1 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 126 861,3 тис. грн., або 59,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 8 249,2 тис. грн., або 3,8%;
 • — на соціальний захист населення — 6 082,0 тис. грн., або 2,8%;
 • — на культуру і мистецтво — 8 983,1 тис. грн., або 4,2%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 3 732,4 тис. грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 34 312,0 тис. грн., або 16,0%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 22 042,6 тис. грн., або 10,3%;
 • — на економічну діяльність — 2 894,9 тис. грн., або 1,3%;
 • — на іншу діяльність — 149,7 тис. грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 1608,9 тис. грн., або 0,7%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 155 967,6 тис. грн., або 72,6% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 3 076,9 тис. грн., або 1,4%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 24 021,2 тис. грн., або 11,1%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 44,1 тис. грн., або 0,1%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 24 245,5 тис. грн., або 11,3%;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1609,0 тис. грн., або 0,7%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 964,7 тис. грн., або 0,4%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 38,4 тис. грн., або 0,1%;
 • — на продукти харчування — 3 523,7 тис. грн., або 1,6%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 1 329,2 тис. грн., або 0,6%;
 • — на інші видатки — 95,8 тис. грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.04.2021 такі видатки складають 9 224,8 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — економічна діяльність — 8 151,5 тис. грн., або 88,4% від загального обсягу витрат;
 • — міжбюджетні трансферти — 1 073,3 тис. грн., абр 11,6%.

Заступник начальник фінансового управління Світлана Малик