Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 22.04.2021

 Станом на 22.04.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 209 442,913 тис.грн., з них власних надходжень – 118 770,605 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 90 672,308 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 34 142,167 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 50 246,100 тис.грн.

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 1 742,664 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 631,597 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 649,418 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 1 167,628 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 8,144 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 2 083,219 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 189 629,4 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 110 095,2 тис.грн., або 58,1 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 8 373,5тис.грн., або 4,4 %;
 • - на соціальний захист населення – 4 950,4 тис.грн., або 2,6 %;
 • - на культуру і мистецтво – 7 833,1 тис.грн., або 4,1%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 2 896,7 тис.грн., або 1,5%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 29 324,7 тис.грн., або 15,5 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  21 811,4 тис.грн., або 11,5 %;
 • - на економічну діяльність – 2 615,0 тис.грн., або 1,4%;
 • - на іншу діяльність – 120,5тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 1608,9тис.грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 133 000,9тис.грн., або 70,1% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –   2 555,1 тис.грн., або 1,3%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 002,2 тис.грн., або 12,7%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 44,1 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 23 637,7  тис.грн., або 12,4 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1609,0 тис.грн., або 0,8%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 872,2 тис.грн., або 0,4%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,7 тис.грн., або 0,1%
 • - на продукти харчування –  2 839,5 тис.грн., або 1,5%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 1 004,4 тис.грн., або 0,5%;
 • - на інші видатки – 59,6 тис.грн., або 0,1%;

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 22.04.2021 року такі видатки складають 7 576,4 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - економічна діяльність – 6 503,1 тис.грн., або 85,8% від загального обсягу витрат;
 • - міжбюджетні трансферти – 1 073,3тис.грн., абр 14,2%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина