Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 15.04.2021

Станом на 15.04.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 198 301,138 тис. грн., з них власних надходжень — 110 732,664 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 87 568,474 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 31 038,333 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 50 246,100 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 1 742,664 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 631,597 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 649,418 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 1 167,628 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 8,144 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 083,219 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 грн.

Касові видатки склали 179 691,7 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 109 338,0 тис. грн., або 60,8% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 6 012,3 тис. грн. (3,3%);
 • — на соціальний захист населення — 4 926,8 тис. грн. (2,7%);
 • — на культуру і мистецтво — 7 799,1 тис. грн. (4,3%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 2 738,4 тис. грн. (1,5%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 28 115,7 тис. грн. (15,7%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 16 550,8 тис. грн. (9,2%);
 • — на економічну діяльність — 2 491,3 тис. грн. (1,4%);
 • — на іншу діяльність — 110,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на міжбюджетні трансферти — 1608,9 тис. грн. (1,0%).

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 132 013,0 тис. грн., або 73,5% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 2 379,5 тис. грн., (1,3%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 21 270,4 тис. грн. (11,8%);
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 13,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 18 253,4 тис. грн. (10,1%);
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1609,0 тис. грн. (0,8%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 768,1 тис. грн. (0,4%);
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 4,7 тис. грн. (0,1%);
 • — на продукти харчування — 2 357,2 тис. грн. (1,3%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 967,4 тис. грн.(0,5%);
 • — на інші видатки — 55,3 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 15.04.2021 такі видатки складають 7 576,4 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — економічна діяльність — 6 503,1 тис. грн., або 85,8% від загального обсягу витрат;
 • — міжбюджетні трансферти — 1 073,3 тис. грн. (14,2%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина