Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 08.04.2021 року

unnamedСтаном на 08.04.2021 року до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 180 132,341 тис.грн., з них власних надходжень – 102 781,828 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів – 77 350,513 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 27 934,500 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 43 539,750 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 1 742,664 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 631,597 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 649,418 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 1 167,628 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 8,144 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 1 675,441 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 тис.грн.

Касові видатки склали 153 511,3 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 88 767,4 тис.грн., або 57,8 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 5 436,1тис.грн., або 3,5 %;
 • - на соціальний захист населення – 4 481,8 тис.грн., або 2,9 %;
 • - на культуру і мистецтво – 6 773,5 тис.грн., або 4,4%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 2 498,2 тис.грн., або 1,6%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 25 043,0 тис.грн., або 16,3 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  16 349,6 тис.грн., або 10,7 %;
 • - на економічну діяльність – 2 458,4 тис.грн., або 1,6%;
 • - на іншу діяльність – 94,4тис.грн., або 0,1%;
 • - на міжбюджетні трансферти – 1608,9 тис.грн., або 1,1%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 116 647,7тис.грн., або 76,0% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення – 2 068,0 тис.грн., або 1,3%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 687,4 тис.грн., або 7,6%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку –7,5 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 18 140,4 тис.грн., або 11,8 %;
 • - на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 608,9 тис.грн., або 1,0%;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 670,4 тис.грн., або 0,4%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,0 тис.грн., або 0,1%
 • - на продукти харчування – 1 813,2 тис.грн., або 1,1%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 812,2 тис.грн., або 0,5%;
 • - на інші видатки – 51,6 тис.грн., або 0,1%;

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 08.04.2021 року такі видатки складають 7047,5 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • - економічна діяльність – 5 974,2 тис.грн., або 84,8% від загального обсягу витрат;
 • - міжбюджетні трансферти – 1 073,3тис.грн., абр 15,2%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина