Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 31.03.2021 року

 Станом на 31.03.2021 року до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 164 357,695 тис.грн., з них власних надходжень – 94 807,237 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 69 550,458 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 27 934,500 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 36 833,400 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 1 306,998 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 478,631 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 436,638 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 875,721 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 7,758 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 1 675,441 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 грн.

Касові видатки склали 147 557,4 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 88 067,1 тис.грн., або 59,7 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 4 805,7тис.грн., або 3,3 %;
 • - на соціальний захист населення – 4 382,6 тис.грн., або 3,0 %;
 • - на культуру і мистецтво – 6 745,2 тис.грн., або 4,5%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 2 430,6 тис.грн., або 1,6%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 23 216,1 тис.грн., або 15,7 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  16 349,6 тис.грн., або 11,1 %;
 • - на економічну діяльність – 1 466,1 тис.грн., або 1,0%;
 • - на іншу діяльність – 94,4тис.грн., або 0,1%;

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 114 847,3тис.грн., або 77,8% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –   2 036,0 тис.грн., або 1,3%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 521,0 тис.грн., або 7,1%;
 • - на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,7 тис.грн., або 0,1%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 17 096,3  тис.грн., або 11,5 %;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 542,6 тис.грн., або 0,4%;
 • - на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,0 тис.грн., або 0,1%
 • - на продукти харчування –  1 813,2 тис.грн., або 1,2%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 643,6 тис.грн., або 0,4%;
 • - на інші видатки – 46,7 тис.грн., або 0,1%;

Заступник начальник фінуправління Світлана Малик