Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 04.03.2021

Станом на 04.03.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 118 216,144 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 52 920,723 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 18 623,000 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 30 214,850 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 1 306,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 478,631 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 436,638 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 583,814 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 7,758 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 1 267,663 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 грн.

Касові видатки склали 99 752,2 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 58 918,6 тис.грн., або 59,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 2 451,4 тис. грн., або 2,4%;
 • — на соціальний захист населення — 2 872,8 тис. грн., або 2,9%;
 • — на культуру і мистецтво — 4 601,9 тис. грн., або 4,6%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 1 690,0 тис. грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 15 445,9 тис. грн., або 15,5%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 13 115,3 тис. грн., або 13,1%;
 • — на економічну діяльність — 587,2 тис. грн., або 0,6%;
 • — на іншу діяльність — 69,1тис.грн., або 0,1%;

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 76 306,9тис.грн., або 76,5% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 869,8 тис. грн., або 0,8%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 7 826,5 тис. грн., або 7,8%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 12 992,9 тис. грн., або 13,0%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 370,2 тис. грн., або 0,4%;
 • — на продукти харчування — 885,2 тис. грн., або 0,9%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 478,1 тис. грн., або 0,5%;
 • — на інші видатки — 22,6 тис. грн., або 0,1%;

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина