Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 01.03.2021 року

Станом на 01.03.2021 року до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 107 718,357 тис.грн.

 Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів - 45 567,609 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація - 18 623,000 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 23 596,300 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 871,332 тис.грн.

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 325,665 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 291,092 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 583,814 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 7,372 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) – 1 267,663 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 1,371 грн.

Касові видатки склали 98 940,7 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 58 633,3 тис.грн., або 59,2 % від загального обсягу витрат:

 • - на охорону здоров’я – 2 104,3тис.грн., або 2,1 %;
 • - на соціальний захист населення – 2 860,3 тис.грн., або 2,9 %;
 • - на культуру і мистецтво – 4 601,9 тис.грн., або 4,7%;
 • - на фізичну культуру та спорт – 1 679,1 тис.грн., або 1,7%;
 • - на органи місцевого самоврядування – 15 290,2 тис.грн., або 15,4 %;
 • - на житлово-комунальне господарство –  13 115,3 тис.грн., або 13,3 %;
 • - на економічну діяльність – 587,2 тис.грн., або 0,6%;
 • - на іншу діяльність – 69,1тис.грн., або 0,1%;

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • - на оплату праці з нарахуваннями – 76 215,4тис.грн., або 77,0% від загального обсягу витрат;
 • - на виплату видатків із соціального забезпечення –   857,3 тис.грн., або 0,9%;
 • - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 154,6 тис.грн., або 7,2%;
 • - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 992,9  тис.грн., або 13,1 %;
 • - на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 367,2 тис.грн., або 0,4%;
 • - на продукти харчування –  885,2 тис.грн., або 0,9%;
 • - на оплату послуг (крім комунальних) – 445,5 тис.грн., або 0,4%;
 • - на інші видатки – 22,6 тис.грн., або 0,1%;

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА