Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 18.02.2021

Станом на 18.02.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 88 358,720 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 39 359,942 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 12 415,333 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 23 596,300 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 871,332 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 325,665 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 291,092 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 583,814 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 7,372 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 1 269,034 грн.

Касові видатки склали 57 695,1 тис. грн.

З загального фонду видатків витрати на освіту склали 39 512,8 тис. грн., або 68,5% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 508,9 тис. грн. (1,0%);
 • — на соціальний захист населення — 1 806,2 тис. грн. (3,1%);
 • — на культуру і мистецтво — 3 593,2 тис. грн. (6,2%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 947,4 тис. грн. (1,6%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 10 466,9 тис. грн. (18,1%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 344,5 тис. грн. (0,6%);
 • — на економічну діяльність — 474,1 тис. грн. (0,8%);
 • — на іншу діяльність — 41,1 тис. грн. (0,1%);

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 52 248,4 тис. грн., або 90,5% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 174,1 тис. грн. (0,3%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 3 308,6 тис. грн. (5,7%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 870,4 тис. грн. (1,5%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 243,0 тис. грн. (0,4%);
 • — на продукти харчування — 616,7 тис. грн. (1,1%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 215,9 тис. грн. (0,4%);
 • — на інші видатки — 18,0 тис. грн. (0,1%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина