Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 11.02.2021

Станом на 11.02.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 80 832,793 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 38 950,793 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 12 415,333 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 23 596,300 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 871,332 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 325,665 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 291,092 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 583,814 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 7,372 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 859,885 грн.

Касові видатки склали 39 382,1 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 26 479,1 тис.грн., або 67,2 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 425,0тис.грн., або 1,1 %;
 • — на соціальний захист населення — 1 356,4 тис.грн., або 3,5 %;
 • — на культуру і мистецтво — 2 495,6 тис.грн., або 6,3%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 703,4 тис.грн., або 1,8%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 7 649,5 тис.грн., або 19,4 %;
 • — на житлово-комунальне господарство — 168,8 тис.грн., або 0,4 %;
 • — на економічну діяльність — 76,7 тис.грн., або 0,2%;
 • — на іншу діяльність — 27,6тис.грн., або 0,1%;

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 35 425,1тис.грн., або 89,9% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 172,3 тис.грн., або 0,4%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2 946,6 тис.грн., або 7,5%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 297,3 тис.грн., або 0,8 %;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 65,2 тис.грн., або 0,2%;
 • — на продукти харчування — 288,6 тис.грн., або 0,7%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 176,8 тис.грн., або 0,4%;
 • — на інші видатки — 10,2 тис.грн., або 0,1%;

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА