Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 04.02.2021

Станом на 04.02.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 60 916,309 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 28 332,646 тис. грн.

Базова дотація — 9 311,500 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 17 241,150 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 871,332 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 325,665 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 291,092 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 291,907 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 0,0 тис. грн.

Касові видатки склали 35 937,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 25 710,5 тис.грн., або 71,5% від загального обсягу витрат:

 • — на соціальний захист населення — 1 351,8 тис. грн. (3,8%);
 • — на культуру і мистецтво — 1 718,3 тис. грн. (4,8%);
 • — на фізичну культуру та спорт — 664,9 тис. грн. (1,8%);
 • — на органи місцевого самоврядування — 6 403,7 тис. грн. (17,8%);
 • — на житлово-комунальне господарство — 23,6 тис. грн. (0,1%);
 • — на економічну діяльність — 42,4 тис. грн. (0,1%);
 • — на іншу діяльність — 22,6тис. грн. (0,1%);

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 34 278,8 тис. грн., або 95,3% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 172,3 тис. грн. ( 0,5%);
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 1164,9 тис. грн. (3,2%);
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 117,8 тис. грн. (0,3%);
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 23,1 тис. грн. (0,1%);
 • — на продукти харчування — 157,5 тис. грн. (0,4%);
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 18,5 тис. грн. (0,1%);
 • — на інші видатки — 4,9 тис. грн. (0,1%).

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина