Посада - "двiчi декретна". Як прийняти третього працівника?

Питання:Посада — «двiчi декретна». Як прийняти третього працівника?

Відповідь:Вiдповiдно до частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) строковий трудовий договір укладають у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або iнтересiв працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

У заяві про прийняття, особа, яку приймають на посаду, на якій перебувають два працівника у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має зазначити:

Приклад: Прошу прийняти на посаду старшого інспектора з кадрів вiддiлу кадрів за строковим трудовим договором з 1 вересня 2013 року на період відпусток Руденко Л.В. та Петренко О.І. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дня фактичного виходу Руденко Л.В. або Петренко О.І. з відпустки (до події, яка відбудеться раніше в часі).

На пiдставi заяви роботодавець видає вiдповiдний наказ.

У разi переривання першим або другим працівником відпустки для догляду за дитиною або у разі закінчення відпустки третій працівник підлягає звільненню у зв’язку iз закінченням строкового трудового договору за пунктом 2 статті 36 КЗпП.

Головний державний інспектор праці Л.А.Власова