Про роботу фінансового управління Лисичанської міської ради за 1-е півріччя 2019 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

У своїй діяльності фінансове управління міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про фінансове управління та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового управління міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

Протягом 1-го півріччя 2019 року, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, в процесі виконання міського бюджету за доходами та видатками щомісяця здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

— стану виконання доходної та видаткової частин міського бюджету в цілому та в розрізі доходної та видаткової частин бюджету;

— очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом минулого року;

— податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

— стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

— стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

— споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання Департамент фінансів облдержадміністрації;

— виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

— використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів, на оснащення засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів, на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

— здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та житлово-комунальної сфери;

— здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в Держказначействі, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів та на рахунках міського бюджету;

— здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

— проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Відповідно до плану роботи спеціалістами фінансового управління у 1-му півріччі 2019 р. проведено аналіз потреби в бюджетних асигнуваннях на харчування по загальноосвітнім навчальним закладам на 1-ше півріччя 2019р.; аналіз використання бюджетних коштів на утримання КЗ «Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» у 2018 р.; перевірку стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та дотримання норм законодавства при нарахуванні заробітної плати за період 2018р.-1-й квартал 2019р. у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; аналіз потреби фонду оплати праці до кінця 2019 року у Територіально-медичному об’єднанні. По результатам надана відповідна інформація міському голові, першому заступнику міського голови, курируючому заступнику міського голови. Крім того, відповідно до вимог бюджетного законодавства проведено експертизи рішень Привільської міської ради та Новодружеської міської ради щодо внесення змін до міського бюджету; перевірено 15 штатних розписів, 83 кошторисів та планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

На підставі розпоряджень міського голови від 03.01.2019р. № 02, від 29.01.2019р. № 51 два спеціаліста управління були залучені до проведення перевірки фінансово-господарської діяльності в ЛКСП «Лисичанськводоканал».

Щоквартально здійснюється збір та аналіз інформації від головних розпорядників щодо виконання Плану заходів щодо наповнення міського бюджету, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, затвердженого рішенням виконкому від 21.02.2017р. № 102.

Опрацьовано та підготовлено 453 вихідних листів, у тому числі відповіді на запити, листи бюджетних установ, підприємств, організацій з питань, що належать до компетенції управління.

Протягом 1-го півріччя 2019 року виконувались контрольні завдання Департаменту фінансів облдержадміністрації, узагальнювалась інформація головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до завдань Міністерства фінансів України, Держаудитслужби, розпоряджень та доручень облдержадміністрації, тощо в межах компетенції управління, у тому числі згідно резолюцій міського голови, першого заступника міського голови у визначені терміни та у повному обсязі. Виконано 370 контрольних завдань, у тому числі завдань Департаменту фінансів ОДА − 263, інших — 107.

Проведено аналіз потреби по енергоносіям бюджетних установ на 2019р. з урахуванням профінансованих видатків за 1 квартал, 1-е півріччя.

Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, Департаменту фінансів ОДА. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

Методична робота.

Протягом 1-го півріччя 2019 р. 6 посадових осіб управління приймали участь у тренінгу-навчанні: курс «Гендерноорієнтоване бюджетування для розвитку громад»; курс «Розвиток людського та інституційного потенціалу», 1 посадова особа підвищила кваліфікацію за програмою тематичного короткострокового семінару Національного агентства України з питань державної служби на тему «Запобігання та виявлення корупції».

Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо з питань бюджету.

Надавалась інформаційно-консультаційна допомога розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів з питання організації та виконання бюджету.

Проводилися оперативні наради у начальника фінансового управління з приводу нагальних питань.

Проведено 2 наради з головними розпорядниками бюджетних коштів з питань: організації розпорядниками бюджетних коштів внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту; забезпечення розпорядниками бюджетних коштів доступності інформації про бюджет при застосуванні програмно — цільового методу бюджетування.

Організована та забезпечена участь головних розпорядників у нараді з Департаментом фінансів ОДА у режимі відеоконференцзв’язку щодо внесених змін до Бюджетного кодексу України, особливостей підготовки звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік та оцінки їх ефективності з урахуванням нововведень у діючій нормативно-правовій базі, яка регулює питання, пов’язані із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні.

Організаційна робота.

Упродовж 1-го півріччя 2019 р. здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин міського бюджету, а саме: з головними розпорядниками бюджетних коштів, Держказначейством, ДФС.

На виконання статей 115 та 122 Бюджетного кодексу України підготовлені матеріали за встановленими формами та надані до Департаменту фінансів ОДА для здійснення перевірки показників міського бюджету на 2019р., затверджених рішенням міської ради від 20.12.2018р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

З метою запобігання втратам бюджету міста, у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів, була проведена роз’яснювальна робота із учасниками бюджетного процесу щодо зміни казначейських рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів.

На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до Департаменту фінансів ОДА надано інформацію:

— щодо прогнозних показників надходжень міського бюджету на 2020 — 2022 роки у розрізі платежів;

— щодо прийнятих ставок по місцевим податкам та зборам за наданою формою.

Надано до Департаменту фінансів ОДА інформацію про суми фактично наданих, на підставі рішення міської ради, пільг по платі за землю юридичним особам за 2018 рік, за 1 квартал 2019р. згідно даних ДФС.

На виконання листа Міністерства фінансів України надано до Департаменту фінансів ОДА інформацію щодо потреби в коштах освітньої субвенції та місцевого бюджету на 2020 р. на оплату праці педагогічних працівників згідно проекту постанови КМУ.

Відповідно до щомісячного звіту Держказначейства щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.

Щомісячно готується детальна інформація щодо стану виконання та фінансування об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку.

Щомісячно Департаменту фінансів ОДА надавалась детальна письмова інформація стосовно стану виконання доходної частини зведеного бюджету м. Лисичанська у розрізі податків та зборів, причин невиконання або перевиконання планових показників, у тому числі у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року.

Проведено опрацювання, аналіз і погодження паспортів бюджетних програм на 2019 рік та внесених змін до них, бюджетних запитів та внесених змін до них, що надавались протягом звітного періоду головними розпорядниками коштів міського бюджету у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

Підготовлено 9 рішень міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік», 1 рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 2018 рік», 1 рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 рік». На виконання статей 115 та 122 Бюджетного кодексу України рішення міської ради були надані до Департаменту фінансів ОДА для здійснення перевірки показників міського бюджету на 2019р.

Підготовлено 3 рішення виконкому: «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 2018 рік», «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 рік», «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового контролю та аудиту фінансовим управлінням Лисичанської міської ради». У міжсесійний період видано 8 розпоряджень начальника фінансового управління «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2019 рік» щодо міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням показників на сесії міської ради.

Підготовлено матеріали згідно наданих форм щодо виконання зведеного бюджету міста за 2018 рік, за 1 квартал 2019р. та надані до Департаменту фінансів ОДА.

На виконання ст.28 Бюджетного кодексу України проведено публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2018 рік, оприлюднено звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік та оцінка їх ефективності.

Відповідно до бюджетного законодавства вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів, складались довідки про уточнення показників та надавались Держказначейству. Щомісячно здійснювалось звіряння показників доходів, видатків, фінансування з Держказначейством.

Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються
з міського бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до Департаменту фінансів ОДА.

Щомісячно приймались, опрацьовувались реєстри щодо наданих пільг та житлових субсидій населенню від підприємств-надавачів комунальних послуг та надавались Департаменту фінансів ОДА.

Щомісячно приймались, перевірялись, узагальнювались звіти головних розпорядників щодо споживання комунальних послуг та енергоносіїв та надавались Департаменту фінансів ОДА.

Узагальнено, підготовлено та надано інформацію Держаудитслужбі щодо прийнятих заходів по результатам фінансового аудиту виконання бюджету м. Лисичанськ за період з 01.01.2015 по 30.06.2018.

Підготовлено пропозиції до Опитувальника Асоціації міст України щодо проблемних питань місцевого самоврядування для розгляду з представниками Уряду під час Дня Діалогу у сфері фінансів.

Щоденно згідно з затвердженими бюджетними призначеннями, на підставі заявок головних розпорядників, здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету: складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до Держказначейства в системі дистанційного обслуговування ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство», у тому числі здійснювалось фінансування міжбюджетних трансфертів містам Привіллю, Новодружеську, обласному бюджету.

Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та розпоряджень Департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до Держказначейства для виконання.

З метою недопущення виникнення тимчасових касових розривів, здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету.

Перевірялись та погоджувались висновки ДФС за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету.

Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС «Місцеві бюджети», програми подання електронної звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів», програми введення платіжних доручень «Merega M».

Здійснювалось введення баз даних по доходам, видаткам, залишкам коштів міського бюджету та обмін інформацією з Департаментом фінансів ОДА по зведеному бюджету міста.

Оприлюднено інформацію на єдиному порталі «Є-Дата».

Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ДФС, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста.

Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам управління. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати, поточних видатків на утримання фінансового управління. Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань управління.

Інформація щодо виконання міського бюджету за 1-е півріччя 2019 року

У першому півріччі 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло доходів 425,3 млн.грн., у тому числі:

— власних надходжень міського бюджету — 148,8 млн.грн.;

— субвенцій з державного та обласного бюджетів — 237,3 млн.грн.;

— дотацій з державного та місцевого бюджетів — 39,2 млн.грн.

До спеціального фонду надійшло — 10,5 млн.грн.

На видатки з загального фонду бюджету було спрямовано 388,4 млн.грн., у тому числі:

— на заробітну плату з нарахуваннями — 93,9 млн.грн.;

— на енергоносії бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету — 18,6 млн.грн.;

— на харчування та медикаменти (окрім медичних закладів)- 7,7 млн.грн.;

— на житлово-комунальне та дорожнє господарство, транспорт — 12,8 млн.грн.;

— на інші виплати населенню —1,0 млн.грн;

— за рахунок коштів місцевого бюджету на охорону здоров’я — 10,2 млн.грн.;

— інші першочергові поточні видатки (предмети, матеріали, бензин, оплата за послуги, зв’язок,відрядження, дотація Новодружеській і Привільскій міським радам,фінансова підтримка іншим установам) — 6,8 млн.грн.;

— за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам —63,3 млн.грн;

— за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я — 48,1 млн.грн.;

— за рахунок субвенцій з державного бюджету на субсидії, пільги ветеранам, дитячі виплати — 126,0 млн.грн.

У структурі видатків міського бюджету захищені статті складають 370,8 млн.грн. або 95,5 % загального обсягу.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ профінансована у повному обсязі у встановлені терміни, прострочена заборгованість відсутня.

За рахунок спеціального фонду бюджету на утримання бюджетних установ та проведення капітальних видатків спрямовані кошти у сумі 21,8 млн.грн., у тому числі:

— за рахунок власних надходжень бюджетних установ — 10,3 млн.грн.;

— за рахунок коштів бюджету розвитку та інших цільових коштів — 11,5 млн.грн.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА